• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W naszym szpitalu wykonujemy badania komercyje na obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Laboratorium Mikrobiologiczne SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie wykonuje badania komercyjne na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 techniką RT-PCR.

  • Cena testu — 430,00 zł
  • Płatność za badanie - przelew na konto ING Bank ŚI. o/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541
  • Wymazy będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 12:30 w mobilnym punkcie poboru Drive Thru SP ZOZ ZSM w Chorzowie, wjazd od ulicy K. Pułaskiego.

 

  • W punkcie poboru materiału należy przedstawić potwierdzenie wpłaty.
  • Klient zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości.
  • Wynik badania przesłany będzie listownie na adres zamieszkania.
  • O zamiarze badania należy poinformować personel Laboratorium Mikrobiologicznego SP ZOZ ZSM w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, które wyznacza dostępność testów - tel. 786 803 149
  • Istnieje możliwośc wystawienia faktury za wykonanie testu. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres: mszymala@zsm.com.pl