Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej

Pracownia jest akredytowanym, posiadającym certyfikat ISO jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w regionie ośrodków diagnostyki obrazowej i izotopowej co pozwala na wykonywanie najwyższej jakości badań diagnostycznych – obrazowych i izotopowych oraz prowadzenie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wyposażenie pracowni w nowoczesne aparaty diagnostyczne takie jak wielorzędowy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o indukcji pola 1,5 T, ultrasonografy, cyfrowy stacjonarny aparat rentgenowski, przewoźny aparat rentgenowski, aparaty rentgenowskie z ramieniem C oraz aparaty hybrydowe PET – TKSPECT-TK umożliwia wykonanie szerokiego spektrum procedur diagnostycznych z zakresu wszystkich specjalności medycyny zarówno u dzieci jak i pacjentów dorosłych które interpretowane i opisywane są przez zespół uznanych lekarzy specjalistów. W Pracowni wykonywane są również procedury medyczne z zakresu radiologii zabiegowej (m.in. biopsje, drenaże, obliteracje) zarówno pod kontrolą USG jak i fluoro-TK. Pracownia ma możliwość wykonania badań w warunkach znieczulenia ogólnego.

Dysponujemy zintegrowanym systemem informatycznym umożliwiającym transfer wyników i obrazów w całym szpitalu i poradniach przyszpitalnych,a także centralnym system PACS odpowiedzialnym za ich archiwizację.

Kadrę Pracowni Diagnostyki Obrazowej stanowią lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści medycyny nuklearnej, lekarze rezydenci w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z radiologii, fizycy medyczni którzy pełnią nadzór nad testami kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych oraz grupa doświadczonych techników elektroradiologii, pielęgniarek i wspaniały zespół rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej.

Specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej biorą udział wspólnie ze specjalistami z zakresu medycyny nuklearnej w interpretacji badań hybrydowych PET – TK.

Kontakt z nami:

Rejestracja Pracowni tel. 32 349 01 94
Fax tel. 32 349 01 27

Font Resize