Pracownia RTG

Wyposażona jest w nowoczesny stacjonarny cyfrowy aparat rentgenowski, który pozwala na wykonanie wysokiej jakości zdjęć, dostępnych zaraz po wykonaniu w szpitalnym systemie informatycznym oraz w aparat rentgenowski przewoźny wykorzystywany do wykonywania zdjęć przyłóżkowych dla pacjentów Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Dzieci i innych, którzy nie mogą być przetransportowani do pracowni np. po zabiegach operacyjnych. Dysponujemy również dwoma aparatami RTG typu ramię C, które niezbędne są na bloku operacyjnym naszego szpitala.

Bajkowa sceneria pracowni RTG pozwala odwrócić uwagę naszych pacjentów od badania i bardzo ich zaciekawia.

Informacja dla pacjenta:

 

Informacje o badaniu

Do badania rentgenowskiego pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)

Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej przed wykonaniem badania z użyciem promieni rentgenowskich należy wykonać test ciążowy u dziewczynek i kobiet w okresie rozrodczym.
Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).
Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

 

badanie

Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do gabinetu RTG znajdującego się w budynku D na parterze, w celu wykonania badania.

odbiór wyników

W celu odbioru wyniku badania prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na pierwszym piętrze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią z pisemnym upoważnieniem.

Rejestracja telefoniczna

32 34 90 140

Lokalizacja Pracowni:

Budynek 1, wejścia D i C.
Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

Galeria pracowni

Font Resize