Pracownia USG

Wyposażona jest w dwa nowoczesne, wielogłowicowe aparaty USG przeznaczone dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów szpitalnych oraz przyszpitalnych poradni specjalistycznych Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. W pracowni wykonuje się nieinwazyje, bezbolesne i całkowicie bezpieczne badania USG m.in.: badanie przezciemiączkowe głowy, szyi, nadobojczy, grasicy, jam opłucnowych, rdzenia kręgowego u noworodków, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, narządów leżących powierzchownie: tarczyca, ślinianki, jądra, gruczoły piersiowe, jak również innych okolic anatomicznych np. dołów pachowych i pachwinowych. Zakres wykonywanych procedur obejmuje również badania przezodbytnicze i przezpochwowe oraz dopplerowskie. W pracowni USG wykonuje się badania zarówno w trybie planowym jak i całodobowo w trybie pilnym. Wystrój pracowni dostosowany jest do potrzeb małych pacjentów, kolorowe obrazki na ścianach zaciekawiają i pozwalają odwrócić ich uwagę od badania.

Pacjenci ambulatoryjni przed badaniem powinni zgłosić się do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej

Informacja dla pacjenta:

Do badania ultrasonografii pacjent powinien zgłosić się:

  • z dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)
  • ze skierowaniem
  • W przypadku badania jamy brzusznej oraz miednicy małej pacjent powinien zgłosić się na czczo oraz z wypełnionym pęcherzem moczowym.

Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).
Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Kontakt:
Rejestracja pracowni ultrasonografii znajduję się w budynku 1, wejścia D i C. Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

  • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
  • telefon kontaktowy: 32 349 01 94
  • adres e-mail: opisytk@chcpio.pl

Badanie:
Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do punktu rejestracji znajdującego się w budynku D na parterze.
Pracownik rejestracji pokieruje Państwa do którego gabinetu się udać.

Odbiór wyników:
W celu odbioru wyniku badania prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na pierwszym piętrze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią z pisemnym upoważnieniem.

Rejestracja telefoniczna

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 18:00

32 349 01 94

Lokalizacja Pracowni:

Budynek 1, wejścia D i C.
Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

Galeria pracowni:

Font Resize