Tomografia komputerowa

Pracownia wyposażona jest w nowy, najwyższej klasy spiralny 80-rzędowy tomograf komputerowy TOSHIBA AQUILION PRIME wraz z nowoczesnymi lekarskimi stacjami opisowymi umożliwiającymi specjalistyczne opracowywanie uzyskanych obrazów badanego obszaru ciała pacjenta.

Nowoczesny aparat zastąpił poprzedni 40-rzędowy tomograf komputerowy, co pozwaliło na skrócenie czasu badania (skanowanie z prędkością 160mm/s) i polepszenie jakości jak również zwiększenie możliwości interpretacji badania przez kadrę doświadczonych specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Obecny tomograf posiada unikatowe cechy oraz opcje dodatkowe m.in. filtr adaptacyjny redukujący dawkę promieniowania X, protokoły pediatryczne, onkologiczne, badanie Dual Energy eliminujące artefakty oraz funkcję fluoroskopii umożliwiającą wykonanie procedur radiologii inwazyjnej takich jak biopsje czy drenaże pod kontrolą tomografii.

Pracownia pełni codziennie całodobowe dyżury, co umożliwia – poza badaniami planowymi w trybie ambulatoryjnym i szpitalnym – wykonanie badań w trybie pilnym. Badania są wykonywane zarówno u dzieci od okresu noworodkowego jak i u dorosłych (również w znieczuleniu ogólnym) w szerokim zakresie: badania głowy, zatok, twarzoczaszki, szyi, klatki piersiowej , płuc, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kręgosłupa, układu kostnego, piramid kości skroniowych oraz naczyń różnych okolic anatomicznych czyli angio – TK. Diagnozujemy ostre i przewlekłe schorzenia układu nerwowego, pokarmowego, kostnego, oddechowego, naczyniowego, choroby onkologiczne, laryngologiczne oraz urazy i zmiany pourazowe. W przypadku wskazania do dożylnego podania środka kontrastowego dysponujemy najnowszą technologicznie dwutłokową strzykawką automatyczną.

Badanie tomografii komputerowej jest bezbolesne a bardzo radosna scenografia naszej pracowni wpływa korzystnie na nastrój pacjenta w trakcie badania i eliminuje stres w każdej grupie wiekowej pacjentów.

Informacja dla pacjenta:

Do badania Tomografii Komputerowej z kontrastem pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ ( woj. śląskie),
 • z oznaczonym poziomem kreatyniny,
 • 6 godzin przed badaniem nie jeść,
 • 3 godziny przed badaniem nie pić,
 • dostarczyć kserokopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań.

Do badania Tomografii Komputerowej jamy brzusznej, miednicy małej i nadnerczy pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i katrą NFZ ( woj. śląskie),
 • z oznaczonym poziomem kreatyniny,
 • z 1 litrem wody mineralnej niegazowanej,
 • 6 godzin przed badaniam nie jeść,
 • 3 godziny przed badaniem nie pić,
 • dostarczyć kserokopię dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy ze szpitali) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań.

Do badania Tomografii Komputerowej bez podania środka kontrastowego pacjent powinien zgłosić się:

 • ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie),
 • dostarczyć kserokopopie dokumentacji medycznej (badania TK/MR/USG/RTG, wypisy) oraz płyty lub klisze z wcześniejszych badań.

Przeciwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej przed wykonaniem badania z użyciem promieni rentgenowskich należy wykonać test ciążowy u dziewczynek i kobiet w okresie rozrodczym.

Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r.
wraz z późniejszymi zmianami.

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz mając na uwadze dobro pacjenta proponujemy Państwu wybór sposobu rejestracji:

 • Zgłoszenie się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie) bezpośrednio do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00 (osobiście lub przez osobę trzecią).
 • Kontakt telefonicznny z Rejestracją Pracowni 32 349 01 94.
 • Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego drogą mailową na adres: opisytk@chcpio.pl
 • Przesłanie skierowania wraz z numerem telefonu kontaktowego faxem na numer 32 349 01 27 lub do Sekretariatu Szpitala 32 241 55 29 z adnotacją „Do Pracowni Diagnostyki Obrazowej”.

Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej znajduje się w budynku 1, wejścia D i C. Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
 • telefon kontaktowy: 32 349 01 94.
 • adres e-mail: opisytk@chcpio.pl

Badanie:

Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do punktu rejestracji znajdującego się w budynku D na parterze, w celu wypełnienia ankiety dotyczącej badania oraz potwierdzenia przybycia.

Pracownik rejestracji pokieruje Państwa do którego gabinetu się udać.

Odbiór wyników:

W celu odbioru wyniku badania tomografii komputerowej prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na pierwszym piętrze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią z pisemnym upoważnieniem.

Aby się zarejestrować

prześlij skierowanie wraz z numerem telefonu kontaktowego na adres:

opisytk@chcpio.pl

Rejestracja telefoniczna

rejestracja w godzinach otwarcia

32 34 90 194

Lokalizacja Pracowni:

Budynek 1, wejścia D i C.
Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

Galeria pracowni:

Font Resize