Projekty zrealizowane z udziałem Funduszy Europejskich

Projekt Rozbudowa budynku Szpitalnego B1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt pn.”Rozbudowa Budynku Szpitalnego B1 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Lądowisko dla helikopterów w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii

W grudniu 2016 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup wyposażenia SOR-u na potrzeby ChCPiO im. dr Edwarda Hankego, przy ul. Władysława Truchana 7 w Chorzowie.

Projekt został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ( w ramach Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego) Wartość projektu: 8.166.686,74 PLN Koszty kwalifikowane: 7 285 326,50 PLN Dofinansowanie (EFRR 85%): 6.192.527,52 PLN Celem projektu jest budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do szpitalnego oddziału ratunkowego. Lądowisko zostanie wyniesione poprzez nadbudowę nad istniejącym dachem szpitala nowej płyty lądowiska wraz z niezbędną komunikacją w postaci schodów i pomostu technicznego do windy. W ramach projektu wybudowany zostanie częściowo zadaszony pomost prowadzący z windy na płytę lądowiska oraz ewakuacyjna klatka schodowa po zachodniej stronie płyty.

Wraz z lądowiskiem wykonana zostanie niezbędna wewnętrzna infrastruktura techniczna, wewnętrzna instalacja energetyczna, przeciwpożarowa oraz deszczowa. Lądowisko przystosowane będzie do lądowania nowoczesnych, lekkich, medycznych śmigłowców Eurocopter EC135. Powierzchnia płyty lądowiska będzie wynosiła 573,4 m kw. Równocześnie z budową lądowiska SOR zostanie doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny. W ramach oddziału, dla pacjentów zostanie uruchomiony ośrodek terapii hiperbarycznej w którym mieścić się będzie sześcioosobowa komora hiperbaryczna, mająca zastosowanie w leczeniu między innymi częstych na Śląsku zatruć tlenkiem węgla. Na oddziale znajdzie się również urządzenie do pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych, które jest standardem w leczeniu wielu schorzeń – między innymi po głębokiej hipotermii. Dodatkowo dzięki projektowi oddział zostanie doposażony w: analizator parametrów krytycznych, respirator, kardiomonitor, pompy infuzyjne , materac do ogrzewania pacjenta oraz łóżko intensywnej terapii. Po zakończeniu realizacji projektu Szpitalny Oddział Ratunkowy zyska dodatkowe stanowisko intensywnej terapii. Dzięki uzyskaniu dofinansowania Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii dostosuje swoją infrastrukturę do § 3 pkt 7 i 8. obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (?7. Oddział posiada całodobowe lotnisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego. 8. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 7, oddział posiada całodobowe lądowisko, zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego?) .


Więcej informacji na stronie : www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt Rozbudowa budynku Szpitalnego B1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.
Projekt pn.”Rozbudowa Budynku Szpitalnego B1 Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekt Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego

Informujemy, że projekt pn. „Rozwój Szpitalnego Systemu Informatycznego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013.

Kwota całkowita projektu – 2 006 223,30 PLN
Kwota dofinansowania projektu – 1 125 779,96 PLN

Infrastruktura i Środowisko

Informuje, że projekt Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii Współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

 

Font Resize