Dyrekcja/Administracja

Dyrekcja

 

Dyrektor mgr Anna Knysok
z-ca Dyrektora ds leczenictwa dzieci lek. med. Jolanta Nowak
Z-ca Dyrektora  ds lecznictwa  dorosłych dr n. med. Henryk Konik
Z-ca Dyrektora ds eksploatacyjno-technicznych mgr Tadeusz Szaton
Główny Księgowy mgr Olgierd Pinkawa
 Sekretariat Dyrektora

Sekretariat z-cy Dyrektora lecznictwa dzieci

32/3499115

32 34 71 271                        fax 32 24 15 529

 

Administracja

 

Dział Finansowo – Księgowy 32 34 90 112
Dział Spraw Osobowych 32 34 90 120
Dział Zamówień Publicznych 32 34 90 141
Dział Organizacyjny 32 34 90 176
Inspektor BHP 32 34 90 176
Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych 32 34 90 107
Dział Kontroli Wewnętrznej 32 34 90 148
Dział Techniczno – Gospodarczy 32 34 90 038
Zaopatrzenie 32 34 90 132

 

Font Resize