Historia szpitala

 

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii powstało 1 stycznia 1964 roku pod nazwą Miejski Szpital Dziecięcy im. Wita Hankego,   i miało charakter polikliniki. Jego pierwszym dyrektorem został  dr Witold Pytloch, który uważany jest również za prekursora pediatrii
w Chorzowie.

W latach 1996 – 2017 stanowisko dyrektora pełnił   dr n. med. Grzegorz  Szpyrka   i to on właśnie rozpoczął ciągły proces rozbudowy i modernizacji szpitala, aby sprostać coraz większym oczekiwaniom pacjentów, a także aby sprostać wchodzącym na rynek zasadom konkurencyjności także w tej dziedzinie. Proces modernizacji szpitala jest ciągły i trwa nadal.  1 stycznia 1997 roku Szpital Dziecięcy został zarejestrowany przez wojewodę katowickiego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w ten sposób uzyskując osobowość prawną oraz podstawy do działalności na zasadach konkurencyjności, mogąc również prowadzić działalność komercyjną.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii jest wiec  jednostką, która stale się rozwija, starając się stworzyć jak najlepsze warunki dla małych pacjentów i ich rodzin w trudnych chwilach choroby. Stara się korzystać z najnowszych osiągnięć techniki medycznej, aby poprawić komfort diagnostyki i leczenia.

W szpitalu działa nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej wyposażona w Rezonans Magnetyczny, Wielorzędowy Tomograf Komputerowy, ultrasonografy, aparaty rentgenowskie oraz skanery hybrydowe PET/CT, SPECT/CT. Na rozwój bazy diagnostycznej kładzie się duży nacisk z myślą o utworzeniu Regionalnego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej, który byłby ośrodkiem badawczo-diagnostyczno-leczącym.

Szpital posiada także zespół poradni specjalistycznych dla dzieci oraz nowoczesne Laboratorium Bakteriologiczne i Analityczno-Hematologiczne, Pracownie Audiometryczne, EEG i EKG a także Pracownie video EEG działają na rzecz pacjentów szpitala i poradni przyszpitalnych. Obecnie Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii to nowocześnie wyposażony ośrodek, posiadający rozbudowaną bazę diagnostyczną oraz zatrudniający znakomity zespół lekarzy specjalistów.

Kalendarium:

1999 rok     uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej

2000 rok   uruchomienie Pracowni Rezonansu magnetycznego

2003 rok  nadbudowa budynku portierni, administracji oraz apteki

2004 rok   nadbudowa dwóch kondygnacji  budynku nr 2 – rozbudowa Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Oddziału Nefrologii dla Dzieci i Oddziału Neurologii dla Dzieci.

2008 rok   nadbudowa jednej kondygnacji w budynku nr 1, poprawa warunków na oddziałach chirurgii dziecięcej, okulistyki dziecięcej , pediatrycznym dzieci starszych i alergologii i immunologii dziecięcej,  utworzono  poczekalni (z przyległą kawiarenką i bufetem) dla pacjentów z przyszpitalnych poradni specjalistycznych

2010 rok   zakończono budowę nowego budynku, od strony ul. W. Truchana

Ulokowano w nim :

Parter  Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci

I piętro    blok operacyjny  obejmującego 4 sale ze specjalistycznym wyposażeniem dla chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, okulistyki dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej oraz hematoonkologii dla dzieci.

II piętro   oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci

2011 rok   uruchomienie pracowni PET/CT oraz SPEC/CT

2011 rok    rozpoczęcie świadczenia usług karetką neonatologiczną

2012 rok    powstał nowy pawilon (na tzw. dziedzińcu szpitala)  –  powiększenie Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz utworzenie nowych pomieszczeń dla rozbudowanej Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej,

2014 rok    otwarto centralną sterylizatornię.

2015 roku    uruchomiono w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej  nowoczesny tomograf komputerowy

2015 rok    rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego ?  wdrożenie  pakietu  systemów informatycznych służących poprawie efektywności procesu obsługi pacjenta

2015 rok    budowa pawilonu dla Specjalistycznych Przychodni Przyszpitalnych

2017 rok    montaż i uruchomienie wieloosobowej komory hiperbarycznej

budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych

 

 

Font Resize