Konkurs ofert

 1. Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgnowania pacjentów na Oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych z możliwością udzielania świadczeń na Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
2. Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
3  Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
 4  Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pionie Anestezjologii Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
 5  Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie konsultacji i przeprowadzanie zabiegów w zakresie chirurgii stomatologicznej na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
6  Ogłoszenie p.o. Dyrektora Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z dnia 03.07.2017 r. o konkursie ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych nna Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Chirurgicznej dla Dzieci Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
 7  Ogłoszenie z dnia 04.07.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Neurologii Dziecięcej wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz w Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Pracowni EEG Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego
 8  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzowa o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego przy ul. Władysława Truchana 7

 

Font Resize