Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Zakres działania

Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej prowadzi diagnostykę oraz kompleksowe specjalistyczne leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi, zarówno układu krwiotwórczego (białaczki) oraz układu chłonnego (nieziarnicze chłoniaki, chłoniak Hodgkina), jak i licznych guzów litych (m.in. mięsaki tkanek miękkich, neuroblastoma, retinoblastoma, guzy kości, guzy zarodkowe, guzy nerek ).

Ośrodek nasz posiada TK z użyciem fluoroskopii, MR z użyciem dyfuzji, USG, PET-CT, pracownią badań izotopowych z możliwością prowadzenia badan całodobowo w znieczuleniu ogólnym co pozwala na szybką i kompleksową diagnostykę pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej. 

Leczenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi standardami opracowanymi przez Polską Pediatryczną. Grupę ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków u Dzieci oraz Polską Pediatryczną Grupę Guzów Litych.

Ponadto Oddział obejmuje opieką dzieci z nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego, m.in. z niedokrwistościami w tym opornymi na leczenie i aplastycznymi, zaburzeniami dotyczącymi krwinek białych, małopłytkowościami i innymi skazami krwotocznymi.

Dysponujemy 4-ma 1-osobowymi salami chorych ze śluzą oraz filtrami typu HEPA dla izolacji pacjentów wymagających konieczności zastosowania reżimu sanitarnego. Pozostałe sale są przestronne i jasne. Wszystkie sale mają węzeł sanitarny.

Dzięki wsparciu Fundacji „Iskierka” oddział nasz został poddany renowacji oraz doposażony w nowy sprzęt medyczny. Ponadto w warunkach świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach praktycznych oraz   spotykają się z zaproszonymi specjalnie dla nich gośćmi.
Spełnianie dziecięcych marzeń jest realizowane dodatkowo przez Fundację „Mam Marzenie”

Oddział dysponuje 24 łóżkami.

Kontakt z nami:

Koordynator tel. 32 34 90 075
Lekarze tel. 32 34 90 043
Oddział tel. 32 34 90 042
Sekretariat Oddziału tel. 32 34 90 198

Położenie Oddziału:

Budynkek 2B,  piętro II
Gabinet Koordynatora Oddziału oraz dyżurka lekarska – budynek 2B, piętro III

Przyjęcia

Przyjęcia do oddziału w godzinach 7-8.


Pacjent powinien zgłosić się do przyjęcia na czczo.


Opiekun może przebywać
z dzieckiem na oddziale.


Do dyspozycji opiekunów są rozkładane fotele.


Kontynuacja leczenia hematoonkologicznego jest realizowana w przyszpitalnej poradni.


Pacjenci po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego objęci są wieloletnią opieką ambulatoryjną.

Poznaj naszych małych pacjentów !

Wspomóż nas


Stowarzyszenie na Rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E.Hankego "Serce Dla Dziecka"

pomóż naszym dzieciom

Koordynator Oddziału

dr n. med. Mariola Woszczyk 
Hematolog i Onkolog Dziecięcy, Pediatra

 

Kadra lekarska oddziału

 • lek. med. Irena Karpińska-Derda specjalista  Hematologii i Onkologii Dziecięcej, specjalista  Pediatra
 • lek. med. Teresa Piętka
  specjalista Chemioterapii Nowotworów
  i Onkologii Klinicznej
 • lek. med. Magdalena Nykiel
  Pediatra (w trakcie specjalizacji
  z Onkologii i Hematologii Dziecięcej)
 • lek. med. Aleksandra Kiermasz
 • lek. med. Zuzanna Gamrot-Pyka
 • lek. med. Justyna Urbańska-Rakus
  lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
  z Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Zespół

 • Lidia Leszczyna Krupowies Pielęgniarka Koordynująca
 • mgr Lidia Gębicka Psycholog Kliniczny
 • Anna Lepiarz-Morańska Psycholog
Font Resize