Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci

Zakres działania

Oddział jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w regionie. Naszymi pacjentami są wszystkie bardzo ciężko chore dzieci, będące w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, głównie chore noworodki, a przede wszystkim wcześniaki. Małym pacjentom zapewniamy ciągłe monitorowanie czynności życiowych, specjalistyczne zabiegi terapeutyczne oraz nowoczesną terapię lekową i żywieniową. Dzieciom z niewydolnością oddechową oferujemy nowoczesne techniki wentylacji zastępczej przy użyciu respiratorów.

Posiadamy wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel lekarski i pielęgniarski, dysponujący nowoczesną wiedzą oraz urządzenia najwyższej jakości, niezbędne do ratowania życia dzieci  respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne, urządzenia monitorujące funkcje życiowe, przyłóżkowy aparat rentgenowski, defibrylator oraz aparat do prowadzenia ciągłych technik nerko zastępczych.

Oddział w 2013 roku został rozbudowany i poddany gruntownej modernizacji  obecnie posiada 8 stanowisk intensywnej terapii dla dzieci, w tym izolatkę.

Kontakt z nami:

Dyżurka Lekarska tel. 32349 00 53
Ordynator 32 349 00 55
Pielęgniarki 32 349 00 70

Położenie Oddziału:

1 piętro, przewiązka pomiędzy 2 budynkami

Przyjęcia

Dzieci na Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci przyjmowane są w trybie pilnym, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.


Ze względu na sytuację epidemiologiczną i organizację pracy informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka i możliwości odwiedzin udziela wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka lekarz Intensywnej Terapii.


Informacji nie udziela się drogą telefoniczną.


 

Poznaj naszych małych pacjentów !

Wspomóż nas


Stowarzyszenie na Rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E.Hankego "Serce Dla Dziecka"

pomóż naszym dzieciom

Ordynator Oddziału

dr n. med. Piotr Marszołek;
specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatra

 

Kadra lekarska oddziału

  • lek. med. Joanna Majzel
    specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • lek. med. Artur Czarnecki
    specjalista Chorób Dziecięcych
  • lek. med. Jarosław Gilewicz-Ziarko
    specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • lek. med. Magdalena Morys-Kroker

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Irena Sikorska

Font Resize