Oddział Nefrologii Dziecięcej

Zakres działania

Oddział Nefrologii Dziecięcej posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne zapewniające prowadzenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia pacjenta do 18rż z chorobą nerek i dróg moczowych. W ramach kompleksowej opieki nad pacjentem Oddział bezpośrednio współpracuje z Przyszpitalną Poradnią Nefrologii Dziecięcej.

Oddział Nefrologii Dziecięcej udziela następujących świadczeń w zakresie chorób nerek i dróg moczowych:

-diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych przypadków kłębuszkowych zapaleń nerek,
– diagnostyka i leczenie zespołu nerczycowego,
– diagnostyka i leczenie powikłań nerkowych w przebiegu chorób układowych,
– diagnostyka i leczenie zakażeń dróg moczowych,
– diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych śródmiąższowych zapaleń nerek,
– diagnostyka i leczenie kamicy układu moczowego i wapnicy nerek ,
-diagnostyka i leczenie wad wrodzonych układu moczowego,
-diagnostyka i leczenie torbielowatości nerek,
-diagnostyka i leczenie zaburzeń mikcji i moczenia nocnego,
-diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego ,
– współpraca z oddziałem chirurgii i urologii w opiece nad pacjentem wymagającym leczenia zabiegowego ,
– przeprowadzanie diagnostycznych biopsji nerek .

Pacjenci naszego Oddziału z ostrą i przewlekłą chorobą nerek i dróg moczowych w celu kwalifikacji do właściwej formy leczenia mają zapewnioną pełną diagnostykę laboratoryjną, mikrobiologiczną , immunologiczną oraz obrazową (USG, MRI, TK , badania izotopowe DTPA, DMSA) .

W ramach współpracy  z  Kliniką Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii ŚLUM w Zabrzu i Oddziałem Chirurgii i Urologii Dzieci GCZD w Katowicach prowadzimy kwalifikację pacjentów z wadami układu moczowego do leczenia zabiegowego.
Od wielu lat Oddział Nefrologii prowadzi badania nad epidemiologią i genetyką przewlekłych chorób nerek w ramach programów naukowych (PolTube, PodoNet, Hereditary Nephritis Registry ).
Jako jedyny Oddział Specjalistyczny w województwie śląskim stosujemy leczenie biologiczne u pacjentów z ciężką postacią steroidozależnego zespołu nerczycowego.

W ramach oddziału działa Świetlica Oddziałowa i prowadzone są zajęcia edukacyjne pod kierunkiem wykwalifikowanego pedagoga , ponadto nasi pacjenci objęci są opieką psychologa klinicznego.

Oddział Nefrologii posiada akredytację do prowadzenia działalności dydaktycznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie: PEDIATRII w systemie modułowym oraz NEFROLOGII DZIECIĘCEJ.

Oddział dysponuje 16 łóżkami w tym 3 łóżeczka niemowlęce.

 

Poznaj naszych małych pacjentów !

Kontakt z nami:

Kierownik  tel. 32 34 90 026
Asystenci  tel.  32 34 90 126
Pielęgniarka koordynująca/sekretariat tel. 32 34 90 034

Położenie Oddziału:

Budynek 2 , Wejście A, I piętro
Dyżurki lekarskie:  IV piętro (pokój nr 3 i 13)

Przyjęcia

1. Warunkiem przyjęcia do Oddziału Nefrologii jest skierowanie przez Lekarza POZ lub Poradni Nefrologicznej  (z wyjątkiem stanów nagłych!)
2. Termin przyjęcia należy ustalić osobiście dostarczając skierowanie, lub telefonicznie np. pocztą).
3. W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć o godzinie 7.00. (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym).
4. Dziecko powinno być na czczo , bez cech infekcji dróg oddechowych i jelitowej (bez kataru, kaszlu, biegunki, wymiotów, i.t.p
5. Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, KSEROKOPIE DOTYCHCZASOWEJ  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ , USG, zdjęcia  tomografii, rezonansu
6. Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło
(najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek.
7. Dziecko ma zapewnione 3 posiłki.
8. Konieczne założenie przed wejściem zmiennego lub
ochronnego obuwia (do kupienia w automacie przy wejściu).
9. Zalecane jest aby na Sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko 1 osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!). Dzieci do lat 14 nie powinny przebywać na Oddziale w celu odwiedzin
10. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów  (telefony komórkowe, biżuteria,laptopy, itp).
11. W trakcie pobytu na oddziale Rodzice proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddzialu Nefrologii dziecięcej.

Kierownik Oddziału

dr  n. med.
Barbara Pulcer

Kadra lekarska oddziału

  • dr n. med. Ewa Gacka
  • lek. med. Janina Taraszkiewicz
  • dr n. med. Grażyna Kucharska

Pielęgniarka Koordynująca

lic. pielęgniarstwa Bogusława Włodarczyk

Font Resize