Oddział Otolaryngologii Dziecięcej

Zakres działania

Oddział prowadzi pełno-profilową działalność diagnostyczną i operacyjną w zakresie Otorynolaryngologii Dziecięcej.

Przykładowy zakres działania:

 • Ostre i przewlekłe zapalenie uszu
 • Diagnostyka i leczenie niedosłuchu
 • Diagnostyka i leczenie wad wrodzonych
 • Operacje migdałków gardłowych i migdałków podniebiennych
 • Operacje endoskopowe zatok
 • Endoskopowe usuwanie ciał obcych
 • Operacje zatok szczękowych (FESS)
 • Operacje w zakresie nosa: septoplastyka, repozycja złamanych kości nosa,

Oddział ma akredytację na prowadzenie specjalizacji II stopnia z Otorynolaryngologii Dziecięcej dla lekarzy z I stopniem specjalizacji z Otorynolaryngologii Dorosłych od 4 lat oraz ma akredytację na prowadzenie staży z Laryngologii Dziecięcej do specjalizacji z Otorynolaryngologii Dorosłych.

Kontakt z nami:

Sekretariat tel. 32 349 00 54
e-mail: laryngologia@chcpio.pl

Położenie Oddziału:

Budynek B1,  piętro I

Przyjęcia

Dzieci przyjmowane planowo na Oddział przychodzą na czczo, w godzinach 9:00-9:30.


Należy przynieść ze sobą: Książeczkę Zdrowia Dziecka, jeżeli posiada dokumentację medyczną (również zdjęcia tomografii, rezonansu lub Rtg).
Jeżeli dziecko leczy się w poradni specjalistycznej np. kardiologicznej, neurologicznej, endokrynologicznej, nefrologicznej przy przyjęciu należy okazać zgodę lekarza specjalisty na znieczulenie ogólne.


Na sali z dzieckiem może przebywać w tym samym czasie tylko jedna osoba dorosła. Rodzice mogą przebywać z dzieckiem całą dobę.


Dziecko do zabiegu powinno mieć trzy szczepienia obowiązkowe WZW.


Kontynuacja leczenia hematoonkologicznego jest realizowana w przyszpitalnej poradni.


Pacjentki do przyjęcia planowego, które miesiączkują mają zgłosić się zaraz po miesiączce (nie w trakcie ani przed miesiączką).
Na miesiąc przed planowanym zabiegiem konieczne jest odstawienie tabletek antykoncepcyjnych.
Usunąć w domu wszystkie kolczyki i lakier z paznokci u rąk i stóp.

Poznaj naszych małych pacjentów !

Wspomóż nasStowarzyszenie na Rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E.Hankego „Serce Dla Dziecka”

pomóż naszym dzieciom

Zarządzający Oddziałem i kontraktem medycznym

lek. med. Marek Czerwiński 
specjalista Otorynolaryngologii Dziecięcej II oraz Specjalista Otolaryngologii

 

Kadra lekarska oddziału

 • Koordynator
  lek. Marek Ociepka
  spec. Otorynolaryngologii dziecięcej II stopnia oraz Otolaryngologii I stopnia
 • Lek. Agnieszka Kudelko spec. Otolaryngologii II stopnia
 • Lek. Sławomir Wróbel spec. Otolaryngologii II stopnia
 • Lek. Jarosław Sak spec. Otolaryngologii I stopnia oraz w trakcie spec. II stopnia
 • Lek. Dariusz Świdziński spec. Otolaryngologii I stopnia oraz w trakcie spec. II stopnia
 • Lek. Beniamin Rauch w trakcie spec. z Otolaryngologii
 • Lek. Anna Gwiżdż w trakcie spec. z Otolaryngologii i Foniatrii

Zespół

Pielęgniarka Koordynująca
Jolanta Samorańska

Font Resize