Oddział Pediatryczny dla Dzieci Starszych

Zakres działania

Oddział Pediatryczny jest oddziałem przeznaczonym dla pacjentów od 3 do 18 roku życia.

W oddziale znajdują się 32 łóżka, Oddział dysponuje izolatką z podciśnieniem oraz wydzieloną strefą biegunkową.

W oddziale hospitalizujemy dzieci przyjmowane z powodu nagłych zachorowań (stały 24 godzinny ostry dyżur) i w celu planowej diagnostyki.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób:

 • układu oddechowego (m.in. badania obrazowe, spirometria)
 • układu krążenia m. in. ECHO, Holter RR
 • układu pokarmowego m. in. pH-metria przełyku, test wodorowy
 • układu wydalniczego m. in. badania obrazowe)
 • układu nerwowego m. in. badania obrazowe, EEG
 • układu wydzielania wewnętrznego
 • skóry
 • z zakresu reumatologii
 • z zakresu hematologii i immunologii
 • z zakresu chorób metabolicznych
 • z zakresu toksykologii

Oddział obejmuje swoich pacjentów kompleksową opieką w oparciu o konsultacje z pozostałymi komórkami szpitala oraz stałą współpracę z innymi ośrodkami medycznymi, również o wyższym poziomie referencyjnym. Diagnostyka laboratoryjna oparta jest na szerokoprofilowym miejscowym laboratorium oraz na badaniach zewnętrznych oraz Pracowni diagnostyki obrazowej i izotopowej

Oddział zapewnia stałą opiekę psychologa.

Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanego personelu lekarsko-pielęgniarskiego, który stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach naukowych oraz zdobywanie specjalizacji.

Oddział prowadzi szkolenia w zakresie: praktyk dla studentów medycyny, stażów podyplomowych lekarzy, stażów specjalizacyjnych z pediatrii w ramach rezydentury.

Przyjęcia

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala,
 • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne),
 • książeczkę zdrowia dziecka,
 • pidżamę, kapcie, skarpetki, przybory toaletowe, wygodne ubranie na dzień, np. dres,
 • jeżeli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę lub przedmiot, z którym będzie czuło się bezpiecznie, może zabrać je do szpitala.

Pobyt w szpitalu jest zwykle przykrym przeżyciem dla dziecka, kojarzy się z bólem, rozłąką, samotnością, czymś nieznanym. Często zwłaszcza dla dzieci małych rozłąka z opiekunem oraz brak kontaktu fizycznego, są odczuwane jako kara. W szpitalu dziecko spotyka wiele obcych osób, dźwięków, zapachów, sytuacji. Ważne jest aby zminimalizować wszystkie te przykre doznania i stres z nimi związany.

Dlatego też:

 • Najlepiej jeśli ktoś z bliskich może zostać z dzieckiem w szpitalu lub przebywać z nim możliwie najdłużej. Jeżeli opiekun dziecka nie może przebywać z nim ciągle, dobrze jest jeśli odwiedza je codziennie lub przynajmniej utrzymuje każdego dnia kontakt telefoniczny z dzieckiem.
 • Dzieci mogą korzystać ze świetlicy wyposażonej w TV.
 • Dzieci od poniedziałku do piątku w godz 09:00 -13:00 mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez panią przedszkolankę w świetlicy oddziału.
 • Ważne jest, aby w dniu przyjęcia przebywać z dzieckiem jak najdłużej, by poznało ono oddział i personel, a moment odejścia rodziców nie będzie tak przykry.
 • Nie powinno się odchodzić z oddziału bez pożegnania z dzieckiem i wyjaśnienia mu kiedy zobaczy się z rodzicami następny raz (małym dzieciom sytuacja taka może kojarzyć się z porzuceniem).

Oddział ze względu na swoją specyfikę ma odrębne zwyczaje (REGULAMIN WEWNĘTRZYNY ODDZIAŁU), stąd po przyjęciu dziecka zostaniecie Państwo poinformowani o składzie personelu (ordynator, pielęgniarka oddziałowa, personel lekarski, personel pielęgniarski), planie doby szpitalnej, regulaminie dla pacjentów, godzinach odwiedzin.

Prosimy o nie przenoszenie na dziecko swojego niepokoju o jego stan zdrowia. Dziecko nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagrożenia tak długo, dopóki nie odczyta tego z zachowania rodziców.

Nie wolno dopuszczać do tego, aby pobyt w szpitalu kojarzył się dziecku z karą, porzuceniem, utratą miłości.

Szczególnie ważne jest, aby nie straszyć dziecka słowami: jak będziesz niegrzeczny, to zostaniesz w szpitalu lub pani pielęgniarka zrobi ci zastrzyk. Takie informacje zawsze dla dziecka są prawdziwe jeśli słyszy je z ust rodziców. Dzieci wtedy bardzo przeżywają hospitalizację, boją się personelu.

W miarę możliwości należy wyjaśnić dziecku konieczność i cel przyjęcia do szpitala. Należy opowiedzieć dziecku jakie zabiegi i badania będzie miało wykonane  nigdy nie wolno okłamywać np. że zastrzyk nie będzie bolał (zastrzyki zwykle sprawiają ból).

 

Kontakt z nami:

Sekretariat tel. 32 34 90 153
Ordynator tel. 32 34 90 153
Lekarze tel. 32 34 90 082
Pielęgniarka koordynująca tel. 32 34 90 084
Pielęgniarki tel. 32 34 90 081
e-mail: obs@chcpio.pl

Położenie Oddziału:

Budynek nr 1, parter, wejście D

Wspomóż nas


Stowarzyszenie na Rzecz Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E.Hankego "Serce Dla Dziecka"

pomóż naszym dzieciom

Poznaj historie naszych pacjentów !

Koordynator Oddziału

lek. med. Maria Kampa-Gałązka 
Specjalista Pediatrii

 

Kadra lekarska oddziału

 • lek. med. Robert Szylo specjalista Pediatra z-ca Koordynatora Oddziału
 • lek. med. Katarzyna Karwicka specjalista Pediatra i Reumatolog
 • lek. med. Elżbieta Cop specjalista Pediatra

Psycholog
mgr Lidia Gębicka

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Beata Jańczyk Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Font Resize