Osiągnięcia naukowe

Zespół lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej oraz rezydentów ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc czynny udział w licznych podyplomowych specjalistycznych kursach, konferencjach regionalnych, sympozjach i Zjazdach polskich, europejskich i światowych towarzystw naukowych. Kadra sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, poszerza spektrum umiejętności zawodowych, zdobywa nowe certyfikaty i specjalizacje.

Kierownik Pracowni dr n.med. Katarzyna Lipka jest autorem i współautorem bardzo wielu wykładów na zaproszenie na prestiżowych w kraju konferencjach, kursach i Zjazdach. Jest również autorem i współautorem licznych doniesień zjazdowych i publikacji oraz współautorem podręcznika wydanego w 2017r. przez PZWL ,, Diagnostyka Obrazowa w Pediatrii” pod redakcją prof. E.Jurkiewicz, autorem rozdziałów:

– Diagnostyka obrazowania histiocytozy
– Diagnostyka obrazowa chłonniaków
– Diagnostyka obrazowa białaczek
– Normy i warianty oraz wady układu kostnego
– Krzywica

Zespół lekarzy uczestniczy w opracowywaniu ciekawych wystąpień na konferencjach i zjazdach oraz publikuje w piśmiennictwie medycznym.

Zespół lekarski Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej ściśle współpracuje z klinicystami wszystkich Oddziałów Szpitala.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu diagnostycznego Pracownia od lat współpracuje z wiodącymi ośrodkami radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej.

Dr n.med. Katarzyna Lipka i dr n.med. Marek Boba w roku 2017 otrzymali unikatowy w środowisku radiologicznym certyfikat umiejętności w zakresie radiologii pediatrycznej. W czasie Jubileuszowej Konferencji 60 -lecia Oddziału Śląskiego PLTR -Wisła, maj 2015 – dr Katarzyna Lipka została wyróżniona odznaką i dyplomem za wieloletni wkład i zaangażowanie w rozwój Radiologii Śląskiej.

Jesteśmy na stałe obecni w środowisku najbardziej wpływowych ośrodków w Polsce, czego dowodem jest chociażby rola jaką odegrał nasz zespół na IV Sympozjum Radiologii Pediatrycznej.

Sympozjum jest największą ogólnopolską imprezą naukowa sekcji radiologii pediatrycznej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, na której stale obecne są największe autorytety tej dziedziny. O wysokim poziomie naukowym naszej placówki świadczy w tym przypadku fakt, że Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie uczestniczył w Sympozjum (obok najważniejszych Uniwersytetów Medycznych w kraju) jako jedyna placówka lecznicza.

Dr n. med. Katarzyna Lipka była członkiem komitetu naukowego i moderatorem sesji V sympozjum. Ponadto wraz dr n. med. Mariolą Woszczyk z OHiOD wygłosiły obszerny wykład pt.: „Współpraca onkologa i radiologa pediatrycznego w diagnostyce guzów litych u dzieci”, który spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników.
W sympozjum uczestniczyła również grupa lekarzy rezydentów PDOiI intensywnie kształcących się w zakresie radiologii pediatrycznej. Widoczni na zdjęciu wraz z szefową pracowni: Agnieszka Kamieniecka, Maja Turek, Jakub Surma i Łukasz Zioła otrzymali nagrody w konkursie na prawidłowe interpretacje obrazów rezonansu magnetycznego.

Czym możemy się pochwalić na niwie naukowo-dydaktycznej:

Wykłady na zaproszenie na ogólnopolskich wydarzeniach naukowych pod patronatem
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Doniesienia i wystąpienia na Zjazdach i konferencjach ogólnopolskich oraz wykłady na konferencjach regionalnych PLTR i PTFM

Wykłady dydaktyczne na ogólnopolskich
kursach radiologicznych

Publikacje:

Chondrosarcoma of the thoracic spine – a case study of a rare localization of the tumor in 62 year-old woman.
Wojciech Sraga, Jan Głowacki, Jolanta Myga-Porosiło, Rałał Kachel, Stanisław Skrzelewski, Katarzyna Lipka
Polish Journal of Radiology 2003; 68(2): 90-92 :: ID: 12117

Total transient occlusion of internal carotid artery as a cause of ischaemic brain stoke in a 16 year old boy
K. Lipka, M. Dudzińska, B. Pacut-Sołtyk, D. Stettner
Polish Journal of Radiol 2004; 69(1): 194-195 :: ID: 12049

Myositis ossificans with massive calcifications located in muscles of pelvic girdle as a complication of severe sepsis in a 5 year old boy.
B.Pacut-Sołtyk, K.Lipka, M.Dudzińska, D.Stettner
Polish Journal of Radiology 2004; 69(1):193-193 ID: 239027

Obrazy tomografii rezonansu magnetycznego wybranych chorób neurometabolicznych – trudności diagnostyczne
Lipka K, Kozinska-Marek E, Eksner B, Dudzińska M, Stettner D
Polish Journal of Radiology; ISSN 1733-134X; v. 71(3); p. 148-149; 2006

Deciding role of the MR and TC head examinations in 15 years old patient with hard and difficult diagnostic course of sphenoiditis
Lipka, K.; Kozinska-Marek, E.; Pacut, B.; Boba, M.; Georgiew-Nadziakiewicz, S.; Dudzinska, M.; Stettner, D
Polish Journal of Radiology; ISSN 1733-134X; v. 71(3); p. 146-147; 2006

Pediatr Nephrology. 2008 Oct;23(10):1895-6. doi: 10.1007/s00467-008-0821-2. Epub 2008 Apr 30.

Successfully treated bilateral xanthogranulomatous pyelonephritis in a child.
Hyla-Klekot L, Paradysz A, Kucharska G, Lipka K, Zajęcki W.

Presence of  – unidentified bright objects – in MRI scans in children with diagnosed neurofibromatosis type 1 .
D.Stettner, M.Dudzińska, K.Lipka ;
European Journal of Paediatric Neurology, May 2008

Importance of radiological diagnostics of Horner’s syndrome
as early manifestation of complicated inflammatory disease of sphenoid sinus
K. Lipka, S. Georgiew-Nadziakiewicz
Polish Journal of Radiol 2010; 75(1): 250-250 :: ID: 881020

Selected cases of neurometabolic disorders – diagnostic difficulties
K. Lipka, S. Georgiew-Nadziakiewicz
Polish Journal of Radiol 2010; 75(1): 250-250 :: ID: 881019

Zastosowanie FDG PET/CT w kwalifikacji dzieci z padaczką lekooporną do leczenia neurochirurgicznego
M.Chyra, M.Mandera, M.Dudzińska, M.Mikanik-Klemens
Neurologia dziecięca Vol. 25/2016, nr 50

Pediatria Polska, Elsevier
Volume 91/2016, Pages 399-514
Ostre ogniskowe bakteryjne zapalenie nerek u dzieci (AFBN) jako proces wyprzedzający tworzenie się ropni nerek
Robert Szylo, Lidia Hyla-Klekot, Katarzyna Lipka, Tomasz Koszutski

Pediatria Polska, Elsevier
Volume 92/2017, Pages 457-461
Button battery ingestion as a life threatening condition in pediatric practice
Marek Boba, Katarzyna Lipka, Małgorzata Partyka, Joanna Majzel, Ewa Gacka

Istotny jest udział całego zespołu Pracowni Diagnostyki Obrazowej I Izotopowej w badaniach klinicznych dotyczących diagnostyki z użyciem PET-CT oceniających skuteczność terapii chorób limfoproliferacyjnych.

Font Resize