Przetarg nieograniczony na „Dostawę radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków” o wartości szacunkowej powyżej 221.000 euro

UWAGA: 

SIWZ i wszystkie załączniki oraz informacje na temat w/w przetargu znajdują się na stronie www:

http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/350/sp-zoz-zsm-zp42018-dostawa-radiofarmaceutykow-zrodel-promieniotworczych-i-zestawow-do-sporzadzania-radiofarmaceutykow/				
Font Resize