Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” o wartości szacunkowej poniżej 221.000 euro

UWAGA: 

SIWZ i wszystkie załączniki oraz informacje na temat w/w przetargu znajdują się na stronie www:

http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/349/sp-zoz-zsmzp52018-ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-ubezpieczenie-majatku-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-zespolu-szpitali-miejskich-w-chorzowie/				
Font Resize