• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Aktualizacja komunikatu o szczepieniach przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z powierzeniem SP ZOZ Zespołowi Szpitali Miejskich zadania  wykonania szczepień przeciw COVID-19 na rzecz personelu medycznego i niemedycznego, w tym pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek, proszę o kierowanie zgłoszeń personelu deklarującego chęć zaszczepienia na adres mailowy: szczepienia@zsm.com.pl, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do komunikatu.

Zerowy etap  szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy) bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

Kolejny - pierwszy etap szczepień obejmuje funkcjonariuszy i pracowników Policji, Ratowników i pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozostałych pracowników sektora ochrony zdrowia oraz  pracowników firm współpracujących z podmiotami z etapu 0.

Uprzejmie proszę, aby w tytule maila zawarta została nazwa podmiotu leczniczego/apteki, z którego zgłoszenie zostaje przesłane. Proszę o przesłanie jednego zestawienia - zbiorczego z danego podmiotu leczniczego. Dane powinny być zawarte w pliku formatu .XLS (EXCEL). Dodatkowo konieczne jest przesłanie Zgody na przetwarzanie danych podpisanej przez każdego pracownika ujętego w wykazie, w formie skanu. Wzór zgody stanowi załącznik do pisma. 

Z uwagi na konieczność przekazania danych do Ministerstwa Zdrowia zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 stycznia 2021 roku do godziny 12.00

Wskazuję, iż po otrzymaniu szczepionek oraz zorganizowaniu punktów szczepień, na adres mailowy, z którego wysłane zostaną listy personelu przekazana zostanie informacja o terminie i miejscu wykonania szczepień.

W razie pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. szczepień: 32 349 91 18 , e-mail: dszczesna@zsm.com.pl


Załączniki nr 1: Formularz szczepienia

Załączniki nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych