• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

Dział Zamówień Publicznych
32 34 99 268 (Kierownik)
32 34 99 298
faks
32 34 99 299

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok

Aktualne

Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018 13-11-2018 Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM/ZP/91_A/2018 09-11-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miej
SP ZOZ ZSM/ZP/95/2018 08-11-2018 Realizacja całodobowej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
SP ZOZ ZSM ZP/93/2018 06-11-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (3
SP ZOZ ZSM/ZP/92/2018 30-10-2018 Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych
SP ZOZ ZSM/ZP/91/2018 11-10-2018 Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II ZSM
SP ZOZ ZSM ZP/90/2018 05-10-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
SP ZOZ ZSM/ZP/89/2018 09-10-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM/ZP/88/2018 26-09-2018 Dostawa mebli do poradni przyszpitalnych
SP ZOZ ZSM/ZP/85/2018 17-09-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (2
SP ZOZ ZSM/ZP/84/2018 17-09-2018 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową
SP ZOZ ZSM/ZP/82/2018 14-09-2018 Dostawa środków kontrastowych
SP ZOZ ZSM/ZP/80/2018 11-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki
SP ZOZ ZSM ZP/78/2018 11-09-2018 Dostawa środków dezynfekcyjnych
SP ZOZ ZSM ZP/79/2018 08-09-2018 Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM/ZP/62/2018 26-07-2018 Dostawa leków do apteki szpitalnej
SP ZOZ ZSM/ZP/63/2018 24-07-2018 Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana (1
SP ZOZ ZSM ZP/54/2018 20-07-2018 Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 SP ZOZ ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaproje

Archiwalne

Sygnatura Data dodania Nazwa
SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018 24-09-2018 Dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terap
SP ZOZ ZSM/ZP/81/2018 13-09-2018 Zakup i dostawa wyrobów medycznych: implantów, narzędzi do artroskopii
SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018 28-08-2018 Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych
SP ZOZ ZSM ZP/32/2018 30-05-2018 Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych w Pawilonie nr V szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomsk