• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zespół do spraw Etyki

W SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich funkcjonuje Zespół ds. Etyki powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań Zespołu należy:

1.    Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin;
2.    Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej w relacjach pacjent/opiekun prawny pacjentów, a osoba wykonująca zawód medyczny;
3.    Podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych;
4.    Inicjowanie dialogu w przypadku zaistnienia konfliktu natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów ZSM w Chorzowie w celu znalezienia właściwego, optymalnego rozwiązania.

Załączniki

Data dodania Nazwa Pobierz
28-07-2020 Zespół ds. etyki.pdf