• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjenta

 • Przyjęcia na Oddział odbywają się jedynie w trybie nagłym, w celu ratowania życia
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących na przyjęcie na Oddział udzielamy telefonicznie

Ważne telefony

Ordynator
32 349 91 54

Dyżurka lekarska
32 349 91 55
32 349 91 90

Dyżurka pielęgniarki Oddziałowej
32 349 91 92

Dużurka Pielęgniarska
32 349 91 56

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, parter


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Na oddział przyjmowani są pacjenci w stanach zagrożenia życia wymagający intensywnego nadzoru i terapii:

 • po resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • w przebiegu ciężkiej niewydolności oddechowej (POCHP, astma, obrzęk płuc)
 • we wstrząsie (septycznym, kardiogennym, hipowolemicznym, anafilaktycznym)
 • po urazach wielonarządowych
 • z ciężkimi zatruciami
 • nieprzytomni, z zaburzeniami świadomości, w stanie padaczkowym
 • w okresie pooperacyjnym, z zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi
 • przygotowaniem pacjentów do zabiegów operacyjnych
 • prowadzeniem wszystkich rodzajów znieczuleń
 • opieką i leczeniem bólu pooperacyjnego

Dokonania

 • akredytacja do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
 • akredytacja do prowadzenia staży kierunkowych lekarzy

Zespół oddziału

 • Witold Kandziora
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Ordynator oddziału

 • Mirella Hensel – Jagoda
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  Zastępca Ordynatora oddziału
 • Barbara Stawiak - Piecuch
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Jan Kalka
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Katarzyna Kotuła-Krawczyk
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Beata Hrabańska-Raczak
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Danuta Gomoluch
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Roman Zimnol
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Janusz Płatek
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Aleksandra Tuhan Murza-Kuberska
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Barbara Kruszewska
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Anna Pająk-Sadłoń
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Tomasz Bartosik
  Lekarz
 • Marta Stadnik
  Lekarz
 • Bartosz Wilczyński
  Lekarz

 • Krystyna Jagiełło
  Pielegniarka
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej