• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Terminarz przyjęć znajduje się w sekretariacie oddziału
 • O kolejności przyjęć decyduje termin wpłynięcia skierowania
  Przyjęcia pilne, poza kolejnością są możliwe w sytuacji stanów zagrażających życiu
  O takiej kwalifikacji decyduje lekarz odpowiedzialny za ustalanie terminu na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • Oddział nie prowadzi przyjęć w trybie ostrym (dyżurowym)
  Przyjęcie jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu

Odwiedziny

Odwiedziny na oddziale odbywają się codziennie od godz. 11.00 do godz. 19.00

Ważne telefony

Lekarz Kierujący Oddziałem
32 3499 710

Dyżurka Pielęgniarska/ Sekretariat
32 349 97 16
32 349 97 13

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon X, I piętro


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

Oddział funkcjonuje od lipca 2018 roku r. Posiada 29 łóżek. Rocznie hospitalizowanych jest ponad 1400 pacjentów. Oddział funkcjonuje w nowo wybudowanym pawilonie nr 10 przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Do dyspozycji pacjentów: są 2 i 3-osobowe sale wyposażone w węzły sanitarne oraz TV.

Dostęp do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych oraz ścisła współpraca z licznymi specjalistami zatrudnionymi w Zespole Szpitali Miejskich pozwala na diagnostykę i kompleksowe leczenie pacjentów zgodnie z najwyższymi medycznymi standardami. Szczególną uwagę zwraca dostęp do wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego (badania i leczenie endoskopowe). Ponadto możliwość wykonywania badań holterowskich, echokardiografii przezklatkowej oraz elektrokardiograficznej próby wysiłkowej stwarza możliwość pełnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej.

Oddział Chorób Wewnętrznych to również ośrodek szkoleniowy. W naszym oddziale szkolą się lekarze w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację na 6 miejsc specjalizacyjnych w zakresie chorób wewnętrznych.

Oddział zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń internistycznych.

Zespół oddziału

 • Robert Świderski
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz - specjalista kardiologii
  Lekarz Kierujący Oddziałem

 • Michał Marzec
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych

 • Julia Wyszomirska
  Psycholog
 • Karolina Krzywkowska
  Psycholog
 • Paulina Moska
  Psycholog

 • Katarzyna Mucha
  Pielęgniarka oddziałowa

 • Zuzanna Bazylewicz
  mgr fizjoterapii
 • Lilianna Niedziela-Małek
  mgr fizjoterapii